For general enquiries click here

For general enquiries click here

karsten-logo
karsten-logo

About

Mission / Missie

Our goal is to be counted under the top 3 breeders of South Africa within the next 5 years.

Ons strewe is om binne 5 jaar onder die top 3 telers van Suid Afrika te wees.


Visson / Visie

We aim for goats with the best balance in phenotype, outstanding genotype and set high value on fertility and maternal traits.

Ons streef na bokke met die beste balans in fenotipe, uitstekende genotipe en stel hoë waarde aan vrugbaarheid en moederseienskappe.